Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Środkowoeuropejskie

 

ZAPROSZENIE NA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE - CETEF’22 DO WROCŁAWIA

 

     W terminie 24-–25 października 2022 r., na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się okrągły stół transformacji cyfrowej, łączący nowy europejski plan na rzecz innowacji z europejską strategią transformacji cyfrowej.

     Forum ma służyć promowaniu osiągnięć technologicznych środowiska naukowo-biznesowego oraz sieciowaniu europejskich firm
i instytucji badawczych. Organizowane jest pod auspicjami Komisji Europejskiej przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Uczestnikami obrad będą interesariusze z 16 krajów Europy Środkowej, w tym p. Mariya Gabriel, Europejska Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.

     Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbędzie się w modelu hybrydowym. Cieszymy się, że razem z Partnerami Forum, będziemy mogli wykorzystać nowoczesne kanały komunikacji, zwiększając zasięgi naszego przekazu i angażując najlepszych ekspertów. Miło nam, że współpracują z nami zarówno organizacje zrzeszające doświadczonych inżynierów, jak też doktoranci i młodzi naukowcy.

    Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w debatę, w której weźmie udział wielu wybitnych europejskich naukowców
i praktyków, dotyczącą rozwoju dziedzin techniki mających kluczowe znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej. Mamy nadzieję,
że ta wymiana pomysłów i doświadczeń będzie owocna.

Zapraszamy do rejestracji na ŚRODKOWOEUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE - CETEF’22: https://cetef.pl/

Zapraszamy do Wrocławia!

 

3